Dörrmiljöer till Solstadens Sportcenter

Under våren har byggnationen slutförts av nya Sandbäcken - Solstadens Sportcenter på I2-området strax norr om Karlstad centrum.

Säkerhetsteknik har på uppdrag av Byggdialog levererat och monterat beslagning och dörrautomatik för samtliga dörrmiljöer.

Läs mer

Fler nyheter