Dörrautomatik

Dörrautomatik tillämpas på dörrar där passerande behöver assistans att öppna dörren eller där dörren är en del av fastighetens brand- och säkerhetssystem. Dörrautomatik ökar tillgängligheten i fastigheten och är en oumbärlig hjälp för t.ex äldre och rörelsehindrade.

Lösningar för ökad tillgänglighet

Dörrautomatik monteras på dörrar som av olika skäl kräver automatisk öppning. Orsakerna till installationen kan vara flera:

• Tillgänglighetskrav/handikappanpassning
• Brandsäkerhetskrav
• Utrymningskrav
• Behörighetskontroll

Automatiken aktiveras via en öppningsknapp/armbågskontakt eller via ett kodlås, alternativt passageterminal, som ingår som en del i fastighetens passersystem.

Aktiveringen av automatiken sker som regel både från in- och utsidan av dörren. Till dörrautomatiken kan även styrningar från andra funktioner i fastigheten anslutas, exempelvis ventilationssystemet eller brandlarmanläggningen.

Del av dörrens helhet

På Säkerhetsteknik talar vi ofta om att kunna ta ett helhetsgrepp kring dörrmiljön. Dörrautomatik är utan tvekan en del av denna helhet.

Med lång erfarenhet och hög kompetens kan vi medverka redan vid projektets början och skapa lösningar som fungerar för kunden.

På vårt ansvar ligger även att ur ett genomtänkt program av automatik, kontakter och sensorlister installera fungerande helheter på plats hos kund.