Inbrottslarm

Ett inbrottslarm påkallar uppmärksamhet och verkar avskräckande för den som planerar att bryta sig in. Säkerhetsteknik erbjuder både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmen kan vara lokala eller anslutna till en larmsändare som sänder larmen vidare till exempelvis en larmmottagningscentral eller ett antal inprogrammerade telefoner.

Inbrottslarm

Inbrottslarm påkallar omgivningens uppmärksamhet och har en avskräckande effekt på den som planerat ett inbrott.

Säkerhetsteknik erbjuder både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmen kan också vara anslutna till en larmsändare som sänder larmen vidare till exempelvis en larmmottagningscentral eller till utvalda telefoner. Vid koppling till larmmottagningscentral erbjuds även möjligheter att föra över bilder från en ansluten övervakningskamera.

 

En alternativ lösning är att låta larmet fungera lokalt vilket innebär att akustiska/optiska larmdon aktiveras vid ett inbrott. Viktigt att veta är dock att ett lokalt larm har en betydligt lägre säkerhetsnivå än ett larm kopplat till en larmsändare.

För detaljerad information om vilken utrustning som är godkänd, hur man ska projektera en inbrottslarmanläggning mm hänvisas till kompendiet SSF 110:6 som finns hos Stöldskyddsföreningen.

Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik. Vi står gärna till tjänst med information och råd.