Om Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik AB är ett privatägt Karlstadbaserat företag med lång historik inom den Värmländska säkerhetsmarknaden. Med gedigen erfarenhet och spetskompetens inom ett flertal områden hjälper vi våra kunder till totallösningar inom elektronisk och mekanisk säkerhet. Vårt primära upptagningsområde är Värmland men vi utför även säkerhetsinstallationer runt om i övriga Sverige.

Mekanisk och elektronisk säkerhet

Vår verksamhet består av två samverkande delar.

Vår äldsta, och mest traditionstyngda del, omfattar försäljning, installation och service inom mekanisk säkerhet (låskistor, hänglås, låssystem, dörrstängare, dörrautomatik m.m). Vårt andra område avser installation och service av produkter inom elektronisk säkerhet (inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, övervakningskameror m.m).

Flertalet av våra engagemang landar dock i genomtänkta totallösningar där elektronisk och mekanisk säkerhet vävs samman till kompletta system.

Våra kunder

Vi levererar mycket och ofta till byggentreprenader av t.ex bostäder, skolor, idrottsanläggningar och kontorsfastigheter men vi har också bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och butiker bland våra kunder.

Kundstocken är bred. Leverans och installation av lås- och säkerhetsdetaljer har bl.a utförts på många av de platser som Leo's Lekland har etablerat sig på genom åren.

Starka leverantörer

Säkraste vägen till hög kvalitet ligger för vår del i valet av leverantör. Vi kan här peka på fungerande samarbeten med flera av skandinaviens ledande tillverkare inom teknisk säkerhet och kommunikation. Välkända aktörer som vi vet lever upp till alla förväntningar. 

Inom mekanisk säkerhet jobbar vi med i princip samtliga på marknaden förekommande leverantörer. Vad gäller den elektroniska säkerheten har vi handplockat kvalitetsaktörer som vi vet håller måttet.

Starka partners gör det möjligt att bevaka utvecklingen av allt det nya inom säkerhetstekniken liksom löpande förändringar kring standarder och regelverk.

Kvalitet och miljö

Säkerhetsteknik har ett ledningssystem som är certifierat i enlighet med de krav som finns i normen SBF 1008 Anläggarfirma brandlarm.

Ledningssystemet omfattar även kvalitet och miljö och innehåller rutiner för interna och externa felrapporteringar för att säkerställa att Säkerhetsteknik hela tiden jobbar med förbättringar.

Rutiner finns, eller är under upparbetning, för att klara en certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram rutiner som överensstämmer med kraven som Anläggarfirma inbrottslarm, CCTV och lås.

Professionell och lättillgänglig partner

Ett samarbete med Säkerhetsteknik får aldrig upplevas svårt. Tillgängligheten är hög och vi är lätta att nå. Kommunikationsvägarna är korta och du kan som kund alltid räkna med en kontaktperson kring dina säkerhetsfrågor.

Vi tar emot i fräscha, moderna lokaler på Örsholmen i Karlstad, på bekvämt bilavstånd
från Karlstads centrum och med parkering precis utanför dörren. Här finns vår
kundmottagning och butik men också vår låsverkstad.

Vi arbetar snabbt och professionellt mot uppgjorda leveranstider. Vi vet vad vi pratar om, vi håller vad vi lovar och ger dig alltid bästa möjliga service.