Säkerhetsskåp

Säker förvaring är ett starkt önskemål inom de flesta miljöer. Ett säkerhetsskåp skyddar värdefull egendom mot stöld och brand men är också ett villkor från ditt försäkringsbolag. Vårt program rymmer säkerhetsskåp med funktionalitet och storlek för de flesta ändamål.

Behovet avgör valet av säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp är ett vitt begrepp. Branschen benämner oftast skåpen utifrån vad de används till. Vanliga exempel är:

• Värdeskåp
• Kassaskåp
• Brand- och stöldskyddskåp
• Deponeringsskåp
• Nyckelskåp
• Vapenskåp
• Dokument- och arkivskåp
• Värdeförvaringsskåp
• Multimedia- och elektronikskåp

Skåpen erbjuds som regel i ett flertal storlekar och kan förses med olika typer av lås. Avancerade säkerhetsskåp kan även utrustas med larm.

Inbrottsförebyggande och brandskyddande skåp testas, klassificeras och certifieras enligt olika standarder. Standarderna kan gälla stöld- och brandskydd men också andra parametrar som t.ex vattentäthet.

Hos oss kan du välja

Säkerhetsteknik kan leverera i princip alla på marknaden förekommande skåptyper och fabrikat. Stora skåp för förvaring av vapen eller andra omfångsrika värdesaker ner till  småskåp för förvaring av t.ex pass eller andra ID-handlingar. Säkerhetsskåp erbjuds också för de flesta klassningskrav.

För att möta ett växande behov för nyckelförvaring erbjuds kundanpassade skåp för förvaring av allt från några få, till tusentals nycklar. Nyckelskåpen finns med olika typer av tillträdeskontroll, ofta med digitala observationer där skåpägaren/den fastighetsansvarige kan se vem som tagit ut en specifik nyckel och vid vilken tidpunkt detta har skett.

Våra säkerhetsskåp erbjuds också med stor valfrihet sett till valet lås:

• Nyckellås
• Kodlås
• Batteri-/batterifria lås

Värdeskåp erbjuds för avhämtning i butik, alternativt för levererans och installation hos kund.