Elektronisk säkerhet

Säkerhetsteknik erbjuder flexibilitet, kunskap och marknadsledande produkter inom elektronisk säkerhet. Vi har ett stort och genomtänkt program av larm men också kompletta lösningar för passersystem, kameraövervakning och nödbelysning.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm påkallar uppmärksamhet och verkar avskräckande för den som planerar att bryta sig in.

Säkerhetsteknik erbjuder både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmen kan vara lokala eller anslutna till en larmsändare som sänder larmen vidare till exempelvis en larmmottagningscentral eller ett antal inprogrammerade telefoner.

Som kund kan du också välja att låta larmet fungera lokalt vilket innebär att akustiska/optiska larmdon aktiveras vid ett inbrott. Viktigt att veta är dock att ett lokalt larm har en betydligt lägre säkerhetsnivå än ett larm kopplat till en larmsändare.

Brandlarm

I plan- och bygglagen och i olika Brandskyddsklasser föreskrivs fastighetens brandskydd samt brandskyddande egenskaper hos olika typer av byggprodukter.

Säkerhetsteknik erbjuder ett starkt program av brandlarm och brandindikering för snabb upptäckt och larmning i händelse av brand.

Passersystem

Ett smart passersystem eliminerar behovet av nycklar och är en säker lösning baserad på proxbrickor/magnetkort. Passersystemet kontrollerar vilka personer som ges tillträde till lokalen samt under vilka tider. 

Jämfört med nycklar ger passersystemen en billigare tillträdeshantering. Eventuellt borttappade proxbrickor/kort spärras i systemet och upphör att fungera varefter ny proxbricka aktiveras och lämnas ut. Hanteringen kan ske till liten kostnad jämfört med nytillverkning av nycklar och eventuella byten av låscylindrar.

Kameraövervakning

Kameraövervakning syftar till att avskräcka från brott. Om ett brott trots allt utförs ska kameraövervakningen ge möjlighet att fastställa händelseförlopp och identifiera personer och objekt.

Utrymningslarm

Utrymningslarm är lämpliga, och i vissa fall ett direkt krav, i miljöer som t.ex köpcentran, större butiker och hotell. Utrymningslarm erbjuds i två huvudutföranden, akustiskt/optiskt eller talat utrymningslarm.

Aktivering av ett utrymningslarm kan ske på olika sätt. Aktivering via automatiskt brandlarm är det vanligaste.

För information om vad som gäller beträffande material, projektering, skötsel mm hänvisas till skriften Rekommendationer utrymningslarm 2003 som ges ut av Svenska Brandförsvarsföreningen. Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik för råd.

Nödbelysning

Nödbelysning är en viktig del i fastighetens säkerhetssystem, framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Det handlar ytterst om säkerhet och trygghet.

Det är ett stort missförstånd att tro att nödbelysning endast ska fungera vid brand och rökutveckling. Det finns en rad andra situationer där lokaler snabbt måste utrymmas. Vanliga exempel är strömavbrott, hot eller olycka.