Dörrstängare

Dörrar som öppnats och som på grund av glömska eller ovarsamhet riskerar att förbli öppna bör utrustas med en dörrstängare. Dörrstängaren bidrar till fastighetens tillgänglighet men är också är en viktig del av brand- och stöldskydd. Säkerhetsteknik erbjuder dörrstängare av de flesta typer och fabrikat.

Säkerhet mot brand och stöld

För dörrar som sitter inne i byggnader, i synnerhet i brandavskiljande väggar, är fungerande dörrstängare ett absolut krav. Brand- och rökspridning på grund av att viktiga dörrar i en byggnad inte är stängda kan få förödande konsekvenser. Dörrstängare är också en smart gardering mot obehörigt tillträde, inbrott och stöld.

Dörrstängare erbjuds i ett flertal olika grundutföranden. Det finns ytmonterade och dolda dörrstängare, dörrhållare, golvstängare och olika former av elektromekanisk dörrautomatik. Det vanligaste är dock hydrauliskt fjädrande dörrstängare som sitter längst upp på dörren. 

Vi stänger gärna dörrar

För oss på Säkerhetsteknik är dörrstängaren en viktig och naturlig del av vårt helhetsgrepp kring dörren.

Tillsammans med starka leverantörer kan vi erbjuda de flesta typer av dörrstängare. Programmet rymmer utvalda modeller för dörrar inomhus men också större dörrstängare för t.ex portar och grindar.

Våra produkter är valda utifrån teknik och funktionalitet men vi har också varit noga med att finna dörrstängare som svarar upp mot höga krav på design. Dörrstängare är ett vanligt inslag i hotell- och butiksmiljöer där arkitektur och inredning prioriteras.

Flertalet av våra dörrstängare är mekaniska men sortimentet innehåller även modeller med inslag av digital teknik. Vi har även dörrstängare som integreras i dörren.