Passersystem

Smarta passersystem kontrollerar individers tillträde till utvalda miljöer. Genom inloggning och identifikation ges också fastighetsägaren information om vilka som vistas i lokalen. Säkerhetsteknik erbjuder kompletta system för de flesta tillämpningar.

 

Passersystem

Jämfört med nycklar ger passersystemet en billigare tillträdeshantering. Eventuellt borttappade proxbrickor/kort spärras i systemet och upphör att fungera, varefter ny proxbricka aktiveras och lämnas ut. Hanteringen kan ske till begränsad kostnad jämfört med nytillverkning av nycklar och eventuella byten av låscylindrar.  

Säkerhetsteknik erbjuder lösningar där flera kortläsare administreras i samma system. Systemen ger en översikt över personal och dörrar och är enkla att bygga ut och förändra i takt med att företag/lokaler förändras. Systemen kan även integreras med kameror och inbrottslarm.

För verksamheter med fastigheter spridda över ett större geografiskt område kan administration och styrning av systemet skötas från ett och samma ställe.

 

Kodlås

Kodlås är en enklare anläggningstyp som, med lägre säkerhetsnivå, styr tillgänglighet och ger information om vem och när någon passerat.

Kodlåset är ett alternativ i miljöer med lägre säkerhetskrav, som exempelvis dörrar till hyresfastighetens trapphus, soprum eller gemensamhetsutrymmen.

Tvättstugebokning

Passersystem kan även vara ett alternativ vid bokning av tvättstugor. Bokning av tvättid utförs via separata systemterminaler eller via Internet på en systemansluten dator.

Via bokningen styrs tillgängligheten till hela tvättstugan, alternativt till en eller flera av de tvättmaskiner som finns tillgängliga.