Brand & säkerhetscertifiering

Certifiering av SBSC verifierar vår behörighet inom brand och säkerhet vilket ytterligare förstärker vår konkurrenskraft. Certifieringen ger en formell bekräftelse på att organisationen och personalen har den kompetens som krävs och att brand- och säkerhetsanläggningar installeras med hög funktionsduglighet och tillförlitlighet.

Läs mer om våra brandlarm

Publicerad 29 Apr 2022

Fler nyheter