Samlat grepp kring din säkerhet

Under våren 2022 samlas verksamheterna inom Säkerhetsteknik AB och A-låssmeden AB i ett och samma bolag. Under det gemensamma namnet Säkerhetsteknik AB kommer vi fortsättningsvis att möta våra kunder tillsammans.

Säkerhetsteknik och A-låssmeden är välkända begrepp på den Värmländska säkerhetsmarknaden. Med gemensam ägare och från en och samma adress har företagen under lång tid servat företag och privatpersoner med produkter och lösningar inom elektronisk och mekanisk säkerhet.

Från och med 1:e maj 2022 sammanförs de två verksamheterna i ett och samma bolag - Säkerhetsteknik AB.

För kunder, leverantörer och andra i vår omgivning kommer mycket att vara sig likt. Det starka produktprogrammet, flexibiliteten och den informella atmosfären behåller vi, liksom de kunniga och positiva medarbetare som du lärt känna genom åren.

Det som kommer att förändras kommer enbart att vara till det bättre. Sammanslagningen ökar våra möjligheter till genomtänkta totallösningar där de elektroniska delarna av vårt säkerhetsprogram – larm, passersystem och kameraövervakning – i än högre grad vävs samman med mekaniska lösningar kring lås och dörrfunktionalitet.

Under gemensam flagg tar vi ett än fastare grepp kring helheten!