ILOQ HOME - Det digitala låssystemet

iLOQ drar fördel av digitalteknikens fördelar och öppnar nya möjligheter att styra över behörigheten till ett hem. De nya funktionerna förbättrar fastighetsägarens, fastighetsförvaltarens och nyckelinnehavarens kontroll över vem som har nycklar till fastigheten.

iLOQ HOME är ett digitaliserat låssystem för ökad kontroll över nycklarna till ett hem.

Det digitala systemet ger den boende egen kontroll över vem som har nycklar till bostaden. Obehöriga stängs ute samtidigt som möjligheter erbjuds att bevilja behörighet för tillfälliga besökare som t.ex hantverkare eller andra gäster.

Den boende kan även spärra en borttappad eller stulen nyckel, beställa nya nycklar och uppdatera nycklars behörigheter med hjälp av mobiltelefonen.

iLOQ HOME reducerar behovet av separata system i ett flerbostadshus. Den boende kan själv kontrollera vem som har tillträde till huvudentrén och kan dela behörighetskoder med vänner och familj för att underlätta vid besök.

iLOQ HOME kan även användas för bokning och tillträde till fastighetens gemensamma utrymmen som t.ex tvättstuga, gym eller bastu.