Passersystem

Passersystem

Ett smart passagesystem eliminerar behovet av nycklar och ger är en säker lösning baserad på proxbrickor/magnetkort. Passagesystemet kontrollerar vilka personer som ges tillträde till lokalen samt under vilka tider. 

Jämfört med nycklar ger passagesystemen en billigare tillträdeshantering. Eventuellt borttappade proxbrickor/kort spärras i systemet och upphör att fungera varefter ny proxbricka aktiveras och lämnas ut. Hanteringen kan ske till liten kostnad jämfört med nytillverkning av nycklar och eventuella byten av låscylindrar.  

Säkerhetsteknik erbjuder lösningar där flera kortläsare administreras i samma system. Systemen ger en överskådlig blick över personal och dörrar.

Systemen är enkla att bygga ut och förändra i takt med att företag/lokaler förändras och kan även integreras med kameror och inbrottslarm. När det gäller verksamheter som har fastigheter utspridda över ett större geografiskt område så kan administrationen och styrningen över systemet lätt skötas från ett och samma ställe och därifrån ha en mycket god överblick över systemet.

Kodlås

Kodlås är en enklare anläggningstyp som med lägre säkerhetsnivå styr tillgänglighet och ger information om vem och när som passerat.

Kodlåset är ett alternativ i miljöer med lägre säkerhetskrav som exempelvis på dörren till hyresfastighetens trapphus, soprum eller gemensamhetsutrymme.

Tvättstugebokning

Passagesystem kan även erbjuda möjligheter till bokning av tvättstugor. Bokning av tvättid utförs via separata systemterminaler eller via Internet på en systemansluten dator.

Via bokningen styrs tillgängligheten till hela tvättstugan, alternativt till en eller flera av de tvättmaskiner som finns tillgängliga.

Flera leverantörer

I dagsläget samarbetar vi med flera leverantörer på system inom Passagesystem och Porttelefoner:

Axema

  • VAKA
  • Axbase.

UTC

  • TruPortal.

RCO

  • R-Card 5000

Aptus

Aptus Passage