Inbrottslarm

Larmcentral

Ett inbrottslarm påkallar uppmärksamhet och verkar avskräckande för den som tänkt bryta sig in. Det försvårar däremot inte själva inbrottet. Du kan därför aldrig förbise ett fungerande mekaniskt skydd (lås mm).

Det finns idag både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmen kan vara lokala eller anslutna till någon typ av larmsändare som sedan sänder larmen vidare till exempelvis en larmmottagningscentral eller till ett antal inprogrammerade telefoner. Man kan också nöja sig med att låta larmet fungera lokalt vilket innebär att akustiska /optiska larmdon aktiveras vid ett inbrott. Viktigt att veta är dock att ett lokalt larm har en betydligt lägre säkerhetsnivå än vad ett larm kopplat till en larmsändare har.

Väljer man att koppla larmet till en larmmottagningscentral finns även möjlighet att föra över bilder från en ansluten övervakningskamera.

För detaljerad information om vilken utrustning som är godkänd, hur man ska projektera en inbrottslarmanläggning mm hänvisas till kompendiet SSF 110:6 som finns hos Stöldskyddsföreningen. Självklart kan du även kontakta oss på Säkerhetsteknik. Vi står gärna till tjänst med information och råd.

Överfallslarm

Även överfallslarm finns i både trådbundna och trådlösa varianter.

Trådbundna larm består av larmknappar som monteras på strategiska ställen i lokalen. Knapparna är i sin tur anslutna till centralutrustningen för vidare larmgivning lokalt eller till någon typ av extern larmmottagning, exempelvisvis en larmmottagningscentral. Trådbundna överfallslarm är begränsade sett till flexibiliteten men har i många fall en säkrare larmgivning än ett trådlöst larm.

När det gäller trådlösa larm fungerar de i princip på samma sätt som de trådbundna dock med skillnaden att dom är betydligt flexiblare då du har larmgivaren med dig och larmet kan aktiveras oavsett vart du befinner dej. Det trådlösa larmet nackdel är att användaren kan hamna i lägen då kontakt saknas mellan larmgivare och larmmottagare. Viktigt är därför att göra en grundlig kontroll så att erforderligt antal mottagare placeras i det aktuella området.

Driftlarm

Driftlarm används för att övervaka vitala funktioner i verksamheten. Vanliga exempel är störningar i värmeleverans och ventilation, vattenläckage, strömavbrott etc.

Driftlarmen syftar till att snabbt upptäcka störningen och vidta åtgärder för att förhindra följdskador. Omedelbara larm och snabb upptäckt medverkar också till att produktionen kan återupptas snabbare.

Starka leverantörer

Idagsläget jobbar vi med framförallt två starka leverantörer av inbrottlarm, UTC och Extronic.

Produkter från UTC

  • ATS Advanced
  • ATS Master
  • Zero Wire (trådlöst)

Produkter från Extronic

  • Larm Net
  • Ksenia