Fastighets-/datanät

FastighetsnätSäkerhetsteknik levererar och installerar alla på marknaden förekommande typer av nät för överföring av bild-ljud-data.

De huvudtyper som finns på marknaden är fiber- och kopparbaserade nät.

Önskar du närmare information om vilken typ av nät som kan vara bäst just för ditt ändamål så kontakta oss för mer detaljerad information.