Välkommen till Säkerhetsteknik 

Mikael PerssonSÄKERHETSTEKNIK arbetar med säkerhet. Vi tar ett helhetsgrepp kring teknisk säkerhet och kan erbjuda allt från projektering till produktval och installation.

Erfarenheten är omfattande. Företaget grundades 2001 och vi har i över 10 år utformat säkerhetslösningar företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, verk- och myndigheter i hela Värmland.

Utmärkande för vårt sätt att jobba är kunskap, djupt engagemang och ett urstarkt produktprogram från marknadsledande tillverkare. Bland våra leverantörer finns välkända aktörer som Hedengren Security, Axema, RCO, Extronic och Elektroskandia.

För att erbjuda flexibilitet mot våra kunder samverkar vi vid större uppdrag även med regionala elfirmor vad gäller kabelförläggning och montagearbeten. 

Vi är flexibla och noga med att leverera snabbt och i rätt tid. Vår ambition är alltid att skapa kundrelationer som är stabila och långvariga.

Certifieringar

Säkerhetsteknik AB är certifierat för Automatiska brandlarmanläggningar SBF 110:6. Ägaren Mikael Persson är certifierad som Behörig ingenjör Brandlarm SBF 110:6.

Företaget har likaså certifiering för inbrottslarm från Extronic – sk Larm Net Partner – liksom för installation av datanät typ Lexcom.

Visioner

Visionen är att låta företaget utvecklas och ta marknadsandelar inom den verksamhetsgren vi idag är verksamma inom.

Vi har ambitionen att ha en personalstyrka bestående av säljare och tekniker i den omfattning som krävs för att tillgodose våra kunders behov.