Tack för att vi fick vara med på Torvnäsförskola i Sunne !

Publicerad 2018-04-26

Tack för att vi fick vara med på Torvnäsförskola i Sunne, elfirman SP-Gruppen i Karlstad som tog in oss som en underentreprenör. Det gällde Inbrott, Brand & utrymningslarm samt passersystem.

Tillbaka