Konsult inom säkerhetsfrågor

Säkerhetsteknik kan ge råd och stöd inför anskaffande av olika sorters säkerhetsanläggningar. Vi ser tillsammans över behov och önskemål och tittar på lämpliga lösningar. Vi utför även genomgång och utvärdering av befintliga anläggningar och system för att bestämma kvalitet och status.

Önskar du hjälp med utbildning av egna anläggningsskötare så ordnar vi även detta liksom komplett ansvar för skötsel av era anläggningar genom service/underhållsavtal.

Dokumentation på befintliga anläggningar – besiktningsprotokoll, anläggarintyg, kontrolljournaler, handhavandemanualer, OR/SR-ritningar, stativritningar, plintkort mm – utförs såväl på egna installationer som på anläggningar vi inte levererat.

Utrymningsplaner

Ett komplett brandskydd förutsätter utrymningsplaner, tydligt markeringar vart man ska bege sig i för att komma i säkerhet i händelse av utrymning. Utrymningsplaner skall placeras på strategiska platser i lokalen. Kostnaden för framställning av utrymningsplaner beror på tillgängligheten av ritningar över lokalerna samt om dessa finns att tillgå i digital form.

Dokumentation/projektering

Effektiv service och underhåll av en anläggning underlättas av att anläggningen finns dokumenterad på rätt sätt.

Behöver anläggningen utökas kan man direkt se hur man enklast ska gå tillväga. Det vanligaste är att utföra dokumentationsarbetet i samband med leverans och installation. Det är naturligtvis möjligt att utföra dokumentationsarbetet senare men det är då i regel mer tidsödande då man är tvungen att göra en del efter forskningsarbete för att veta hur anläggningen är uppbyggd.

Service/underhållsavtal

För att bibehålla en hög standard på larmanläggning och slippa onödiga driftavbrott kan service/underhållsavtal tecknas. Olika anläggningar kräver olika typer av service. Vi erbjuder service/underhållsavtal på samtliga de anläggningar och anläggningstyper som vi levererar och installerar. För mer detaljerad information om detta vill vi att ni kontaktar oss via telefon eller mail.